Τι επιδιώκεται με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς

Τι επιδιώκεται με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς
2η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Έργου ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, στις 11:30π.μ., Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς (Διονύσου και Μυρσίνης 2, Δημαρχείο Κηφισιάς).

Μέσω του ολοκληρωμένου σχεδίου ΣΒΑΚ, ο Δήμος έχει την πρόθεση χάραξης πολιτικής ενίσχυσης των ήπιων μορφών μετακίνησης, με την υλοποίηση των σχετικών αστικών αναπλάσεων.

Στην ιστοσελίδα https://kifisiamobility.wixsite.com/svak οι πολίτες και οι φορείς μπορούν να ενημερώνονται διαρκώς για την πορεία της ανάπτυξης του ΣΒΑΚ .

Τι επιδιώκεται με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς

Τι επιδιώκεται με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς

Με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ επιδιώκεται:

η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας,

η ενίσχυση των ήπιων μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς)

η ενίσχυση της ταυτότητας και της προσβασιμότητας του κέντρου της πόλης, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων,

η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλήσεις,

η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

η αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς,

η αύξηση του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης,

η μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων,

η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ),

η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κτλ) για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών,

η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στην πόλη.

https://kifisiamobility.wixsite.com/svak