Βριλήσσια-Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης:1η συνάντηση 2ου κύκλου (Ιανουάριος-Μαρτιος 2020) Βιωματικών Εργαστηρίων για νέους 13-18 ετών

Βριλήσσια-Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης1η συνάντηση 2ου κύκλου (Ιανουάριος-Μαρτιος 2020) Βιωματικών Εργαστηρίων για νέους 13-18 ετών
1η συνάντηση 2ου κύκλου (Ιανουάριος-Μαρτιος 2020) Βιωματικών Εργαστηρίων για νέους 13-18 ετών στο Δήμου Βριλησσίων μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης με την HELLENIC YOUTH PARTICIPATION.

Βριλήσσια-Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης1η συνάντηση 2ου κύκλου (Ιανουάριος-Μαρτιος 2020) Βιωματικών Εργαστηρίων για νέους 13-18 ετών

Θεματική της σημερινής συνάντησης τα κοινωνικά δίκτυα στη ζωή των νέων και το φαινόμενο του socialising σε όλες τις πτυχές της ζωής τους , προσωπική, σπουδών, επαγγελματική, κοινωνική.

Βριλήσσια-Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης1η συνάντηση 2ου κύκλου (Ιανουάριος-Μαρτιος 2020) Βιωματικών Εργαστηρίων για νέους 13-18 ετών

Οι εθελοντές της Hellenic Youth Participation ενημέρωσαν επίσης τους συμμετέχοντες σχετικά με ένα δώρεαν πρόγραμμα ανταλλαγής εφήβων στην Αγγλια τον Απρίλιο 2020.

Βριλήσσια-Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης1η συνάντηση 2ου κύκλου (Ιανουάριος-Μαρτιος 2020) Βιωματικών Εργαστηρίων για νέους 13-18 ετών

Όσοι ενδιαφερόμενοι γονείς και νέοι επιθυμούν ενημέρωση από τους υπεύθυνους του προγράμματος ανταλλαγής νέων παρακαλούμε να το δηλώσουν στη γραμματεία του ΟΚΠΑΔΒ 210-6135611, το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου 2020.

Βριλήσσια-Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης1η συνάντηση 2ου κύκλου (Ιανουάριος-Μαρτιος 2020) Βιωματικών Εργαστηρίων για νέους 13-18 ετών

Ευχαριστουμε πολύ την κα Σάρδη Μ., μέλος του ΔΣ του ΟΚΠΑΔΒ για την εθελοντική της συμμετοχή και επίβλεψη.