Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Β. Καββαθά

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Β. Καββαθά

Γ. Πατούλης: «Μέσα από καινοτόμες συνέργειες θα στηρίξουμε ενεργά την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας»

Η δρομολόγηση συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Αττική και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Β. Καββαθά και μέλη της Συνομοσπονδίας.

Στη συνάντηση μετείχαν επίσης ο Γ. Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ Α. Νικολόπουλος, ο εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ Π. Λιντζέρης, τα επιστημονικά στελέχη του Ινστιτούτου Π. Πρωτοπαπαδάκης και Α. Αγγελάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σ. Νικολαρόπουλος και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόσης.

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Β. Καββαθά

Ο κ. Καββαθάς επικαλούμενος την έμπρακτη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ιατροφαρμακευτικό επίπεδο, σε συνεργασία με την «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εξήρε το αυτοδιοικητικό αλλά και το κοινωνικό έργο του κ. Πατούλη, επισημαίνοντας πως τα χρόνια της κρίσης συνέβαλλε τόσο με την αυτοδιοικητική όσο και με την ιατρική του ιδιότητα, στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αττικής λόγω των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων σε τομείς όπως ο τουρισμός, η γαστρονομία και ο πολιτισμός, τόνισε τη σημασία προώθησης συνεργειών με την Περιφέρεια, μέσω του επιστημονικού βραχίονα της ΓΣΕΒΕΕ που είναι το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων, με στόχο τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη διεύρυνση των θέσεων εργασίας. «Μπορούμε όλοι να συνδράμουμε στην εθνική προσπάθεια για την ανάταξη της οικονομίας» τόνισε.

Με αυτή την άποψη συνηγόρησε απόλυτα ο Περιφερειάρχης Αττικής ο οποίος δήλωσε τη βούλησή του να δρομολογηθεί σχετική συνεργασία τονίζοντας ότι στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης είναι η στήριξη του επιχειρείν, μέσα και από σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ. «Εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα κύτταρο νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπου θα συμμετέχουν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αλλά και τα Επιμελητήρια με στόχο όλοι μαζί, από κοινού, να προωθούμε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για νέους ανθρώπους, που βιώνουν επαγγελματικό αδιέξοδο», ανέφερε.

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Β. Καββαθά

Παράλληλα ο κ. Πατούλης κατά τη συζήτηση εστίασε στην ανάγκη αξιοποίησης του πρωτογενούς τομέα της Αττικής. Σε αυτό το πλαίσιο προανήγγειλε τη λειτουργία μίας ειδικής πλατφόρμας όπου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα τοπικά προϊόντα της Αττικής, με στόχο την προώθηση τους διεθνώς, γεγονός που θα συμβάλει, όπως τόνισε, στην ενίσχυση της υπεραξίας και του brandname της Αττικής. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στην προώθηση της μεσογειακής διατροφής και της τοπικής γαστρονομίας, πλεονεκτήματα που μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλος έλξης τουριστών απ΄όλο τον κόσμο.

Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή του  Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ Π. Λιντζέρη πως κάποια από τα πεδία στα οποία μπορεί να οικοδομηθεί μία συνεργασία, είναι ενημερωτικές και επιμορφωτικές δράσεις στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή αλλά πρωτοβουλίες διευκόλυνσης της διαδικασίας επιχειρηματικών συμπράξεων.

Ο κ. Πατούλης τόνισε πως οι πολιτικές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας είναι προς αυτές τις κατευθύνσεις, επικαλούμενος και σχετικά περιφερειακά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη και έχουν στόχο την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και τα οποία απευθύνονται κυρίως σε πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Με αφορμή τη συνάντηση ο κ. Πατούλης δήλωσε: «Η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της καινοτομίας, η αύξηση της απασχόλησης καθώς και η αναζωογόνηση των τοπικών αγορών είναι στις βασικές προτεραιότητές μας.  Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ανάδειξη του παραγωγικού ιστού και στη δημιουργία ενός νέου ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος».