Στην ECOFEST 2020 στον πολυχώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ  η Αντιδήμαρχος Πεντέλης Άντα Χάνου Μπούσουλα διοργάνωση αφιερωμένη στις Πράσινες Πόλεις , τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ηλεκτροκίνηση

Στην ECOFEST 2020 στον πολυχώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ  η Αντιδήμαρχος Πεντέλης Άντα Χάνου Μπούσουλα διοργάνωση αφιερωμένη στις Πράσινες Πόλεις , τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ηλεκτροκίνηση

Στην  ECOFEST 2020 στον πολυχώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ , μία πολυδιάστατη διοργάνωση αφιερωμένη στις Πράσινες Πόλεις , τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ηλεκτροκίνηση με στόχο να αναδείξει τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή οικολογικών λύσεων στην ενέργεια και τη μετακίνηση και να παρουσιάσει νέες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και προϊόντα Αντιδήμαρχος Πεντέλης Άντα Χάνου Μπούσουλα.

Στην ECOFEST 2020 στον πολυχώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ  η Αντιδήμαρχος Πεντέλης Άντα Χάνου Μπούσουλα διοργάνωση αφιερωμένη στις Πράσινες Πόλεις , τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ηλεκτροκίνηση

Κυρίαρχο ρόλο στις νέες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες κατέχουν τα Ηλεκτρικά αυτοκίνητα/λεωφορεία –σκούτερ-πατίνια -ποδήλατα , οι Ταχυ-φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων , οι Νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης , οι Ενεργειακές υπηρεσίες για βιώσιμα κτίρια και οικιακή χρήση , καινοτόμα προϊόντα, όπως έξυπνα ηλεκτρικά Παγκάκια, έξυπνοι ηλεκτρικοί πυλώνες και Πρωτότυπα ηλεκτρικά οχήματα κατασκευασμένα από ερευνητικές πανεπιστημιακές ομάδες κ.α.

Στην ECOFEST 2020 στον πολυχώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ  η Αντιδήμαρχος Πεντέλης Άντα Χάνου Μπούσουλα διοργάνωση αφιερωμένη στις Πράσινες Πόλεις , τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ηλεκτροκίνηση

Η Αντιδήμαρχος Πεντέλης Άντα Χάνου Μπούσουλα δήλωσε

Με εργαλείο τη σύγχρονη καινοτομία , με σύγκλιση δυνάμεων μεταξύ της τοπικής διακυβέρνησης και πολιτών , με πράσινες πρωτοβουλίες εδρασμένες σε ένα ολιστικό σχέδιο αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης μπορούμε να αναχαιτίσουμε την Κλιματική Αλλαγή και να παραδώσουμε βιώσιμες τις πόλεις μας στην επόμενη γενιά.

Στην ECOFEST 2020 στον πολυχώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ  η Αντιδήμαρχος Πεντέλης Άντα Χάνου Μπούσουλα διοργάνωση αφιερωμένη στις Πράσινες Πόλεις , τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ηλεκτροκίνηση

Στην ECOFEST 2020 στον πολυχώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ  η Αντιδήμαρχος Πεντέλης Άντα Χάνου Μπούσουλα διοργάνωση αφιερωμένη στις Πράσινες Πόλεις , τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ηλεκτροκίνηση