Συνάντηση του συλλόγου ρεματιάς με τον Δήμαρχο Αμαρουσίου

Συνάντηση του συλλόγου ρεματιάς με τον δήμαρχο Αμαρουσίου
Συνάντηση γνωριμίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16/1/2020 μεταξύ του Δημάρχου Αμαρουσίου κου. Θεόδωρου Αμπατζόγλου παρουσία των  Αντιδημάρχων  κ.κ. Κων/νου  Ρώτα και  Ε. Κάββαλου και αντιπροσωπείας του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος & Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου, αποτελούμενη από την Πρόεδρο Μαρίνα Σμαραγδή και τα μέλη  Ρούλα Καϊμάκη και Δημήτρη Σταμέλο (Πρόεδρο, επίσης, του συλλόγου «Νέο Μαρούσι»).

Κατά τη συνάντηση κατατέθηκε σχετικό  Υπόμνημα και συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

  1. Η επίσπευση των διαδικασιών για τη φύτευση χώρου – ιδιοκτησίας Δημοσίου – παρά την οδό Φραγκοκκλησιάς, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί μέσα στη φετινή φυτευτική περίοδο.
  2. Η κακή κατάσταση του ρέματος στην περιοχή, κυρίως, του Ν. Αμαρουσίου (ανεξέλεγκτες χρήσεις, υποσκαφές, καταπτώσεις πρανών) και η «απαραίτητη» υλοποίηση από πλευράς Δήμου της Πράξης Εφαρμογής του ΓΠΣ 11 Ο.Τ. για τη διάνοιξη της παραρεμάτιας οδού,  όπως προβλέπει το Π.Δ./1995.
  3. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το οποίο ζητήθηκε να προσκληθεί ο Σύλλογος στις επόμενες (Β και Γ) φάσεις της δημόσιας διαβούλευσης, ώστε να καταθέσει τις προτάσεις του – εάν χρειαστεί – με την ενσωμάτωση σε αυτό των προβλέψεων  του Π.Δ./1995.
  4. Ζητήματα εκτάσεων (14 ΚΑΕΚ) που ανήκουν στην Α’ ζώνη προστασίας της Ρεματιάς και μεταβιβάστηκαν στην ΕΤΑΔ Α.Ε. για τα οποία ζητήθηκαν ενέργειες από πλευράς Δήμου για την επιστροφή τους, καθώς  σε αυτές δεν επιτρέπεται «καμία χρήση».
  5. Τη δυνατότητα σύστασης διαβαθμιδικού συνδέσμου (βάσει των άρθρων 105 και 106 του ν. 3852/2010) από την Περιφέρεια και τους 4 παραρεμάτιους δήμους αντί του φορέα διαχείρισης που προβλέπεται από το Π.Δ./1995, η σύσταση του οποίου αντιμετωπίζει προβλήματα.

  Ειδικότερα, για τα θέματα που τέθηκαν, ο κος. Αμπατζόγλου δήλωσε ότι :

  1. Ο   δήμος θα είναι αρωγός προκειμένου να υλοποιηθεί  η φύτευση της έκτασης της παράπλευρης της οδού Φραγκοκκλησιάς πριν τη λήξη της  φυτευτικής περιόδου.
  2. Θα υπάρξουν πρωτοβουλίες του Δήμου σε θέματα αρμοδιότητας του (π.χ. αποσταθεροποίηση πρανούς λόγω κακής κατασκευής αγωγού ομβρίων). Σε σχέση με την  υλοποίηση της Πράξης Εφαρμογής πρότεινε να ξεκινήσει η μερική έστω διάνοιξη της παραρεμάτιας οδού.
  3. Θα  ζητηθεί από την συσταθείσα Ομάδα Εργασίας του Δήμου για το ΣΒΑΚ  να      συμπεριληφθεί ο Σύλλογος στα δύο επόμενα στάδιά του.
  4. Θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΤΑΔ  για τη διεκδίκηση και την επιστροφή στο Δήμο των αναφερομένων στα 14 ΚΑΕΚ εκτάσεων της Α’ ζώνης της ρεματιάς και
  1. Άκουσε με ενδιαφέρον την πρόταση για  τη σύσταση ενός διαβαθμιδικού συνδέσμου.
Ο κος. Θ. Αμπατζόγλου, κλείνοντας τη συζήτηση, δήλωσε ότι «η προστασία του περιβάλλοντος είναι  απαραίτητη και αυτονόητη υποχρέωση καθενός ξεχωριστά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου»  και ότι ο Σύλλογος είναι σαφές από τις ενέργειές του ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αγωνιζόμενος για την προστασία της Ρεματιάς και του περιβάλλοντος των παραρεμάτιων Δήμων.