Δήμος Παπάγου Χολαργού : Τοποθετήθηκε ο  θεμέλιος λίθος για  τη δημιουργία του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωμένων

Δήμος Παπάγου Χολαργού : Τοποθετήθηκε ο  θεμέλιος λίθος για  τη δημιουργία του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωμένων
Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων του Δήμου Παπάγου Χολαργού  γίνετε πράξη  αφού σήμερα 18/1 ο Δήμαρχος της πόλης Ηλίας Αποστολόπουλος τοποθέτησε τον  θεμέλιο λίθο για  τη δημιουργία του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωμένων καθώς και τα Δημοτικά Πολυϊατρεία.

Δήμος Παπάγου Χολαργού : Τοποθετήθηκε ο  θεμέλιος λίθος για  τη δημιουργία του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωμένων

Ο Ηλίας Αποστολόπουλος μετά την συμβολική τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου του χτιρίου προχώρησε στην ακόλουθη  δήλωση :

Δήμος Παπάγου Χολαργού : Τοποθετήθηκε ο  θεμέλιος λίθος για  τη δημιουργία του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωμένων

«Σήμερα βάλαμε τον θεμέλιο λίθο, και ταυτόχρονα κάνουμε πράξη ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων μας, για τη δημιουργία του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωμένων, για πρώτη φορά στην Κοινότητα Παπάγου, καθώς και τα Δημοτικά Πολυϊατρεία.

Δήμος Παπάγου Χολαργού : Τοποθετήθηκε ο  θεμέλιος λίθος για  τη δημιουργία του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωμένων

Δημιουργούμε έναν χώρο, που φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια ζεστή αγκαλιά και ένα στοργικό και φιλόξενο καταφύγιο, για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, και παράλληλα να προσφέρει πρωτοβάθμια περίθαλψη, από τους πολύτιμους εθελοντές γιατρούς μας, σε έναν χώρο που είχε αγοραστεί επί δημαρχίας του Βασίλης Ξύδης.

Δήμος Παπάγου Χολαργού : Τοποθετήθηκε ο  θεμέλιος λίθος για  τη δημιουργία του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωμένων

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου, το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας, καθώς και όλο το δημοτικό συμβούλιο, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου που θα αναβαθμίσει τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας».

Δήμος Παπάγου Χολαργού : Τοποθετήθηκε ο  θεμέλιος λίθος για  τη δημιουργία του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωμένων

Δήμος Παπάγου Χολαργού : Τοποθετήθηκε ο  θεμέλιος λίθος για  τη δημιουργία του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωμένων