Σύλλογος Πελοποννησίων Πεντέλης : Πρόσκληση για κοπή πίτας 18/1 στο Πολιτιστικό κέντρο Μελισσίων

Σύλλογος Πελοπονησίων Πεντέλης : Πρόσκληση για κοπή πίτας 18/1 στο Πολιτιστικό κέντρο Μελισσίων
Ο Σύλλογος Πελοπονησίων Πεντέλης σας προσκαλεί στην καθιερωμένη  κοπή πίτας  του Συλλόγου στις 18/1 στο Πολιτιστικό κέντρο Μελισσίων.  Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα .

Σύλλογος Πελοπονησίων Πεντέλης : Πρόσκληση για κοπή πίτας 18/1 στο Πολιτιστικό κέντρο Μελισσίων