Ο Θεόδωρος Αμπατζόγλου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Γεώργιο Δούκα και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βορρέ

Ο Θεόδωρος Αμπατζόγλου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Γεώργιο Δούκα και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βορρέ
Ο Θεόδωρος Αμπατζόγλου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Γεώργιο Δούκα και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βορρέ για θέματα που απασχολούν την περιοχή. Στη συνάντηση παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ρώτας και από την πλευρά του Πολιτιστικού Συλλόγου Βορρέ Αμαρουσίου τα μέλη Δημήτρης Δαλαλάκης και Σωτήρης Ρίζος.

Ο Θεόδωρος Αμπατζόγλου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Γεώργιο Δούκα και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βορρέ

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δηλωσε :

«Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο Γεώργιο Δούκα και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βορρέ Αμαρουσίου. Κατά τη συνάντηση συζητήσαμε θέματα που απασχολούν την περιοχή Τζων Βορρέ  όπως η εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης της εκτός σχεδίου περιοχής, κατασκευή διευθέτησης ρέματος Σαπφούς, διανοίξεις δρόμων, πεζοδρομήσεις, κατασκευή δικτύου ομβρίων, θέματα που αφορούν αποπεράτωση εργασιών της ΕΥΔΑΠ και την επέκταση του φυσικού αερίου και τέλος έγινε αναφορά στο χωροθετημένο γήπεδο ποδοσφαίρου στο κτήμα Καρέλλα και κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετεί τις αντοχές και τις ανάγκες της περιοχής.

Ο Θεόδωρος Αμπατζόγλου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Γεώργιο Δούκα και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βορρέ

Όπως τους δήλωσα δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στα έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια των δημοτών μας. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς. Ένα έργο για το οποίο αποκλειστική ευθύνη έχει η Περιφέρεια Αττικής και επισημάνθηκε για μία ακόμη φορά η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Εμείς πράττουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Για τα υπόλοιπα έργα, που αφορούν αποκλειστικά το Δήμο μας και όχι παροχές τρίτων φορέων, μπαίνουν σε σειρά τακτοποίησης ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού μας.»