Επικοινωνία με στελέχη της ΕΥΔΑΠ είχε η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά

περιοχής Καλλιθέας στην
Ο Δήμος δρομολογεί συνολική και οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης της περιοχής Καλλιθέας στην Πεντέλη

Η Δημοτική αρχή της Δήμητρας Κεχαγιά προωθεί τη λύση όλων των εκκρεμών μεγάλων προβλημάτων του Δήμου. Ένα από αυτά είναι το χρόνιο πρόβλημα της αποχέτευσης της περιοχής της Καλλιθέας Πεντέλης. Είναι ανεπίτρεπτο σήμερα, περιοχές στην Αττική, να στερούνται δικτύου αποχέτευσης.

Η Δήμαρχος, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, ενώ ο συνεργάτης της δημάρχου και κάτοικος της περιοχής, μηχανικός κος Κανατούλας Παναγιώτης, συμμετείχε σε δύο συσκέψεις με στελέχη της ΕΥΔΑΠ, ώστε να αποτυπωθούν τα προβλήματα και να συμφωνηθούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να λυθεί το πρόβλημα.

Η συνολική κάλυψη της περιοχής με δίκτυο αποχέτευσης έχει τις εξής φάσεις:

1η φάση, η ολοκλήρωση της κατασκευής του κεντρικού αγωγού από την Πεντέλη, προς το Γέρακα. Απαιτείται συνεργασία με το γειτονικό Δήμο του Γέρακα, η οποία έχει ήδη γίνει.

2η φάση, μελέτη και στη συνέχεια κατασκευή δικτύου αγωγών αποχέτευσης στην Καλλιθέα Πεντέλης. Το δίκτυο που θα υλοποιηθεί, θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και θα καλύψει περίπου το 55% – 60% της περιοχής της Καλλιθέας Πεντέλης.

3η φάση, μελέτη και κατασκευή του υπολοίπου τμήματος του δικτύου, που όμως θέλει ιδιαίτερη μελέτη λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. Παρουσιάζει δυσκολίες, οι οποίες όμως εκτιμάται ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τεχνικά και τελικά να υλοποιηθεί το έργο.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Πεντέλης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελίσσια, 9 Ιανουαρίου 2020