Δήμητρα Κεχαγιά :Τα μεγάλα εκκρεμή προβλήματα του Δήμου έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες έτσι ώστε να επιλυθούν οριστικά.

Δήμητρα Κεχαγιά :Τα μεγάλα εκκρεμή προβλήματα του Δήμου έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες έτσι ώστε να επιλυθούν οριστικά.

Η Δήμητρα Κεχαγιά για τα μεγάλα εκκρεμή προβλήματα του Δήμου:

Τα μεγάλα εκκρεμή προβλήματα του Δήμου όπως το θέμα της μεταφοράς των πυλώνων υψηλής τάσης της ΔΕΗ στη Νέα Πεντέλη και το χρόνιο πρόβλημα της αποχέτευσης της περιοχής της Καλλιθέας Πεντέλης, έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες έτσι ώστε να επιλυθούν οριστικά.

Οι συναντήσεις και οι επαφές που έκανα τόσο με τον κ. Μανουσάκη Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ όσο και με στελέχη της ΕΥΔΑΠ ήταν καλά προετοιμασμένες και τα αποτελέσματά τους ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Όλα δείχνουν πως τα θέματα θα επιλυθούν γρήγορα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το Δήμο.

Προχωράμε σταθερά με στόχο να λύσουμε προβλήματα που επί χρόνια ήταν στάσιμα και να δημιουργήσουμε ένα Δήμο ανθρώπινο, δίπλα στον πολίτη με στόχο τη βελτίωση συνολικά της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.