Σ.Π.Α.Π : Τοποθετούμε χύμα αλάτι σε επιλεγμένα σημεία που θα εξυπηρετούν τους Δήμους-μέλη μας

Σ.Π.Α.Π : Τοποθετούμε χύμα αλάτι σε επιλεγμένα σημεία που θα εξυπηρετούν τους Δήμους-μέλη μας
Ο ΣΠΑΠ έχει τοποθετήσει χύμα αλάτι σε επιλεγμένα σημεία που θα εξυπηρετούν τους Δήμους-μέλη του συνδέσμου. Το αλάτι προέρχεται από το απόθεμα της Περιφερείς που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για βοήθεια του Πρόεδρου του Συνδέσμου .

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος δήλωσε:

Ευχαριστούμε θερμά τον Περφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και τον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Κόκκαλη που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά μας για ενίσχυση των αποθεμάτων μας σε αλάτι.

Καλή δύναμη σε όλους!