Δήμος Μεταμόρφωσης: Κεντρική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία (22 Δεκεμβρίου 2019)

Δήμος Μεταμόρφωσης: Κεντρική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία (22 Δεκεμβρίου 2019)

Δήμος Μεταμόρφωσης: Κεντρική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία (22 Δεκεμβρίου 2019)

Δήμος Μεταμόρφωσης: Κεντρική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία (22 Δεκεμβρίου 2019)
Δήμος Μεταμόρφωσης: Κεντρική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία (22 Δεκεμβρίου 2019)