Γιώργος Πατούλης: Εγκαινιάσαμε στην Αττική, το Κέντρο Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής.

Γιώργος Πατούλης: Εγκαινιάσαμε στην Αττική, το Κέντρο Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής.
Συνθέτουμε με επιστημονική εγκυρότητα την Ιατρική της Δύσης με την Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική προς όφελος των Ελλήνων και Κινέζων ασθενών, αλλά και των ταξιδιωτών και επισκεπτών της Αττικής και της Ελλάδας.

Γιώργος Πατούλης: Εγκαινιάσαμε στην Αττική, το Κέντρο Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής.

Το Νέο Κέντρο Κινεζικής Παραδοσιακής Ιατρικής της Αττικής αποτελεί ως προς την εξέλιξη του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα, έργο ειδικού ενδιαφέροντος και μεγάλης σημειολογικής αξίας για τους νέους δρόμους επιστημονικής, τουριστικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Γιώργος Πατούλης: Εγκαινιάσαμε στην Αττική, το Κέντρο Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής.

 

Γιώργος Πατούλης: Εγκαινιάσαμε στην Αττική, το Κέντρο Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής.

Γιώργος Πατούλης: Εγκαινιάσαμε στην Αττική, το Κέντρο Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής.