Δήμου Πεντέλης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Δήμου Πεντέλης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Πεντέλης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πεντέλης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πεντέλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α                           ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ                  ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή     25
2 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)           25
3 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία                                                         25
4 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)                                                                     25
5 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)                                                          25
6 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες                                                             25
7 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων                        25

8 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός

εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψηεξαρτήσεων, διατροφή κ.λ.π.)  25

 9 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων                                                     25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν                                  

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2132050084 – Ταχ. Διεύθυνση: Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια (Δημαρχείο Δήμου Πεντέλης)

Email: sirbopoulou@melissia.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΔΒΜ Δευτέρα, 2/12/ 2019