ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ : Πάλι απειλή για βόμβα καθυστερεί το συμβούλιο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ : Πάλι απειλή για βόμβα καθυστερεί το συμβούλιο
Ακόμα μια απειλή για βόμβα, για τρίτη φορά, καθυστερεί την έναρξη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης.  Ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητα της συνεχιζόμενης αυτής πρακτικής, που δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου.