Άγιος Σεραφείμ- Προφ. Ηλίας Π. Πεντέλης:  Έκθεση βιβλίου στο χώρο των νέων γραφείων

Άγιος Σεραφείμ- Προφ. Ηλίας Π. Πεντέλης:  Έκθεση βιβλίου στο χώρο των νέων γραφείων

Στην εκκλησία  του Άγιου Σεραφείμ- Προφ. Ηλίας Π. Πεντέλης θα πραγματοποιηθεί  έκθεση βιβλίου στο χώρο των νέων γραφείων στις 1-9 Δεκεμβρίου

Άγιος Σεραφείμ- Προφ. Ηλίας Π. Πεντέλης:  Έκθεση βιβλίου στο χώρο των νέων γραφείων