Αδειοδότηση του Κολυμβητηρίου Μεταμόρφωσης.

Αδειοδότηση του Κολυμβητηρίου Μεταμόρφωσης.

Μετά από σχεδόν δεκαπέντε (15) χρόνια λειτουργίας του Κολυμβητηρίου Μεταμόρφωσης, σήμερα για πρώτη φορά έλαβε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μετά από έλεγχο και εκπλήρωση όλων των προδιαγραφών του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαντολλογικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, υπέγραψε τη σχετική άδεια, αφού εφαρμόστηκαν όλες οι νόμιμες διατάξεις, όπως άλλωστε  είχε ζητήσει. Το Κολυμβητήριο πρόσφατα επιθεωρήθηκε από αρμόδιο υγειονομικό κλιμάκιο, το οποίο διαπίστωσε την καταλληλότητά του και την αυστηρή τήρηση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων.

Εξέλιξη η οποία καταδεικνύει την προτεραιότητα που δίνεται στην υγιεινή και ασφάλεια.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μεταμόρφωση, 27 Νοεμβρίου 2019