Κατάθεση Στεφάνου από τον Σύλλογο Γονέων του Κρυσταλλείου Δημοτικού Πεντέλης στο Πολυτεχνείο.

Κατάθεση Στεφάνου από την Ένωση γονέων του Δήμου Πεντέλης στο Πολυτεχνείο.
Σήμερα το πρωί ο Σύλλογος Γονέων του Κρυσταλλείου Δημοτικού Πεντέλης κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο  εκπροσωπώντας  σχολεία της πόλης  μετά από γενικό κάλεσμα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας γονέων μαθητών Ελλάδας.

Κατάθεση Στεφάνου από την Ένωση γονέων του Δήμου Πεντέλης στο Πολυτεχνείο.

Κατάθεση Στεφάνου από την Ένωση γονέων του Δήμου Πεντέλης στο Πολυτεχνείο.