Η Κηφισιά μαζί με άλλες 6 Ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάζουν το μέλλον της Ευρώπης με ορίζοντα το 2050

Η Κηφισιά μαζί με άλλες 6 Ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάζουν το μέλλον της Ευρώπης με ορίζοντα το 2050
Πρόγραμμα SPARCs (Sustainable energy Positive & zero cARbon Communitie) – EUROPEAN CITY VISION for 2050

Το πρόγραμμα SPARCs είναι μια πρωτοβουλία της Commission όπου με διαγωνιστικές διαδικασίες και πολύ αυστηρά κριτήρια επιλέχθηκαν 7 ευρωπαϊκές πόλεις για να δημιουργήσουν ένα αειφόρο δίκτυο έξυπνων πόλεων, θετικής βιώσιμης ενέργειας και κοινότητες μηδενικού άνθρακα. Ο Δήμος Κηφισιάς είναι ο μόνος Ελληνικός Δήμος που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Η Κηφισιά μαζί με άλλες 6 Ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάζουν το μέλλον της Ευρώπης με ορίζοντα το 2050

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γ. Θωμάκος υποστηρίζει:

«Είναι αδήριτη ανάγκη να  δημιουργήσουμε ένα πρότυπο Δήμου και αστικού περιβάλλοντος, το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει τις ανθρώπινες ασχολίες χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Σε κάθε δράση που έχει αυτόν τον στόχο η Κηφισιά θα συμμετέχει. Θέλουμε η πόλη μας να αποτελέσει ένα παράδειγμα ήπιας ανάπτυξης που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες αειφόρας ζωής».

Το σχέδιο ξεκίνησε επίσημα την 1η Οκτωβρίου 2019. Η εναρκτήρια συνάντηση όλων των συμμετεχόντων και η Γενική Συνέλευση του έργου έγινε στο Espoo της Φινλανδίας στις 11 Οκτωβρίου 2019. Στην Γενική Συνέλευση, την Πόλη της Κηφισιάς εκπροσώπησε ο εισηγητής και συντονιστής του έργου και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σταύρος Ζαπάντης.

Το πρόγραμμα θα παρέχει συστηματική βοήθεια για αστική ανάπλαση με τη συμμετοχή των πολιτών, που θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις: Espoo (Φινλανδία), Λειψία (Γερμανία), Κηφισιά (Ελλάδα), Μάγια (Πορτογαλία), Ρέικιαβικ (Ισλανδία), Κλάδονο (Τσεχία) και Λβιβ (Ουκρανία).

Το πρόγραμμα SPARCs ενθαρρύνει την αστική ανάπλαση διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και των 7 πόλεων. Το πενταετές πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις συμμετέχουσες πόλεις στην ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την Ευρωπαϊκή Πόλη του 2050 στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση, την έξυπνη πόλη, τη βιώσιμη ενέργεια, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, την  εφαρμογή ηλεκτροκίνησης και τη δημιουργία πλαισίου παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των δράσεων.

Η κύρια προτεραιότητα είναι η δημιουργία αποτελεσματικότερων μοντέλων διαχείρισης και σχεδιασμού, οικοσυστημάτων και διαδικασιών για την ανάμιξη των επιχειρήσεων, του πολεοδομικού σχεδιασμού, των τεχνικών υπηρεσιών, ερευνητικών οργανισμών και κυρίως τους πολίτες.

Στο πρόγραμμα SPARCs, οι πολίτες βρίσκονται στο κέντρο των δράσεων και λήψεων των αποφάσεων εξασφαλίζοντας την επικοινωνία και πληροφόρηση.

Η Κηφισιά μαζί με άλλες 6 Ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάζουν το μέλλον της Ευρώπης με ορίζοντα το 2050

«Επιτρέποντας, ενημερώνοντας και υποστηρίζοντας την αποτελεσματική αστική μεταμόρφωση των 7 πόλεων, προβλέπουμε ότι το SPARCs θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο προς τη βιώσιμη ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, καθώς και τη δημιουργία αποτελεσματικών λύσεων που θα μπορέσουν να διαδοθούν στην Ευρώπη και πέραν αυτής», λέει ο συντονιστής του έργου Francesco Reda.

Ο εισηγητής και συντονιστής της Ελληνικής συμμετοχής κ. Σταύρος Ζαπάντης δήλωσε:

«Η Κηφισιά ετοίμασε έναν άρτιο φάκελο υποψηφιότητας και επιλέχθηκε μέσα από εκατοντάδες υποψηφιότητες να είναι μέσα στις 7 ευρωπαϊκές πόλεις που θα χρηματοδοτηθούν 100% από αυτό το πρόγραμμα, για έργα και δράσεις στους τομείς της προστασίας του Περιβάλλοντος, της Αειφόρου Ανάπτυξης, των Έξυπνων Πόλεων, της Καθαρής Ενέργειας, της Ηλεκτροκίνησης κλπ.

Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, η Κηφισιά μαζί με τις άλλες 6 Ευρωπαϊκές πόλεις, θα προχωρήσουν σε έργα και υπηρεσίες Αστικής Ανάπλασης, στους τομείς που ανέφερα, όπου θα αναβαθμίσουν εντυπωσιακά την ποιότητα ζωής στην Πόλη καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Παράλληλα αυτές οι 7 Πόλεις θα αποτελέσουν ένα δίκτυο, το οποίο θα καταγράψει την εμπειρία των δράσεων του και θα χαράξει το μέλλον της Ευρώπης (στους συγκεκριμένους τομείς) με ορίζοντα το 2050».