Εργαστήρια Αναζήτησης Εργασίας & Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς

Εργαστήρια Αναζήτησης Εργασίας & Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς
Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου και την Τρίτη 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τρία βιωματικά εργαστήρια αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων, στο πλαίσιο των Δράσεων του Δήμου Κηφισιάς με σκοπό την υποστήριξη των ανέργων ωφελούμενων του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις συστηματικές προσπάθειες του Δήμου Κηφισιάς και του Δημάρχου Γιώργου Θωμάκου προκειμένου  να προσφερθεί σε άνεργους δημότες η δυνατότητα  να καταστούν πιο αποτελεσματικοί στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στα βιωματικά εργαστήρια ήταν:

«Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» Προτάθηκαν χρήσιμα εργαλεία για τη διαδικασία της αναζήτησης εργασίας.

«Διαχείριση Άγχους» Αναλύθηκε η έννοια του στρες και οι αρνητικές συνέπειες στην απόδοση, τη συμπεριφορά και την υγεία.  Παρουσιάστηκαν μικρά μυστικά για τη διαχείριση του.

«Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη». Τα δέκα λεπτά μιας  συνέντευξης είναι πιθανό να κρίνουν το προσωπικό επαγγελματικό μας μέλλον. Στο εργαστήριο δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές για το πώς ο υποψήφιος μπορεί να παρουσιάσει τις ικανότητες του, τις εμπειρίες του ακόμα και τις προσωπικές του αξίες.

Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν από την Παναγιώτα Σύζινου, Σύμβουλο Εκπαίδευσης.