Το Χωρίο του Πεντάλοφου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης και η εστία που φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια ηλικίας 15-17 ετών μεταναστών και προσφύγων

Το Χωρίο του Πεντάλοβου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης και η εστία που φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια ηλικίας 15-17 ετών μεταναστών και προσφύγων
Με αφορμή την ανοικτή επιστολή του Ανδρέα Νεφελούδη πρώην Γ.Γ. Υπουργείου Εργασίας προς την Δήμαρχο Πεντέλης κα Κεχαγιά για το θέμα της ενδεχόμενης φιλοξενίας ανήλικων μεταναστών και προσφύγων  στην πτέρυγα Μπόμπολα του Νοσοκομείο Α. Φλέμιγκ προχωρήσαμε σε ένα εκτενέστερο ρεπορτάζ για το θέμα του όμορφου  χωριού του Πεντάλοφου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης και την εστία που φιλοξενείται  στο χωριό εδώ και δυο τουλάχιστον δεκαετίες.

Ανοικτή επιστολή του Ανδρέα Νεφελούδη προς την Δήμαρχο Πεντέλης κα Κεχαγιά για το θέμα της φιλοξενίας παιδιών στην πτέρυγα Μπόμπολα του Νοσοκομείο Α. Φλέμιγκ

Το Χωρίο του Πεντάλοβου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης και η εστία που φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια ηλικίας 15-17 ετών μεταναστών και προσφύγων

Ο Δήμος Βοΐου υπέβαλλε πρόταση για χρηματοδότηση της δράσης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών και έλαβε έγκριση με το ποσό των 956.700,00 €.

Το Χωρίο του Πεντάλοβου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης και η εστία που φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια ηλικίας 15-17 ετών μεταναστών και προσφύγων

Η δράση αφορά στη λειτουργία  νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών τους , όπως στέγαση και σίτιση, και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ασυνόδευτους ανήλικους μέχρι και την ενηλικίωσή τους.

Το Χωρίο του Πεντάλοβου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης και η εστία που φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια ηλικίας 15-17 ετών μεταναστών και προσφύγων

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στην προαναφερθείσα πληθυσμιακή ομάδα, παράλληλα με τη στέγαση, είναι: κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ψυχοκοινωνική στήριξη, δημιουργική απασχόληση, οργάνωση δραστηριοτήτων, υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση.

Το Χωρίο του Πεντάλοβου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης και η εστία που φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια ηλικίας 15-17 ετών μεταναστών και προσφύγων

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και αθλοπαιδιών θα καλύπτονται από τις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο και Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο) που βρίσκονται σε εγγύτητα με τη δομή.

Το Χωρίο του Πεντάλοβου του Δήμου Βοΐου Κοζάνης και η εστία που φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια ηλικίας 15-17 ετών μεταναστών και προσφύγων

Η δομή φιλοξενίας, που βρίσκεται εντός του οικισμού Πενταλόφου, διαθέτει συνολικά σαράντα (40) θέσεις φιλοξενίας, αφορά  ανήλικα κορίτσια ηλικίας 15-17 ετών,  θα λειτουργεί και θα παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών σε 24ωρη βάση  7 ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών.