Μεταμόρφωση: 16/10 Παγκόσμιας Ημέρας Υγιεινής Διατροφής  – Διανομή φρούτων στα νηπιαγωγεία από το Δήμο

Μεταμόρφωση: 16/10 Παγκόσμιας Ημέρας Υγιεινής Διατροφής - Διανομή φρούτων στα νηπιαγωγεία από το Δήμο

Σήμερα 16/10 Παγκόσμιας Ημέρας Υγιεινής Διατροφής ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, κ.Παναγιώτης Λουσίδης και συνεργάτες μαζί με την Κοινωνική Υπηρεσία μοίρασαν στα παιδιά των νηπιαγωγείων του Δήμου Μεταμόρφωσης φρούτα και έντυπο υλικό ενημέρωσης.

Μεταμόρφωση: 16/10 Παγκόσμιας Ημέρας Υγιεινής Διατροφής - Διανομή φρούτων στα νηπιαγωγεία από το Δήμο
Μεταμόρφωση: 16/10 Παγκόσμιας Ημέρας Υγιεινής Διατροφής – Διανομή φρούτων στα νηπιαγωγεία από το Δήμο
Ο  σκοπός του Δήμου ήταν η προσπάθεια για  την εξοικείωσή των παιδιών  με τον υγιεινό τρόπο διατροφής.
Μεταμόρφωση: 16/10 Παγκόσμιας Ημέρας Υγιεινής Διατροφής - Διανομή φρούτων στα νηπιαγωγεία από το Δήμο
Μεταμόρφωση: 16/10 Παγκόσμιας Ημέρας Υγιεινής Διατροφής – Διανομή φρούτων στα νηπιαγωγεία από το Δήμο