Δήμος Βριλησσίων: Οι Ρυθμίσεις οφειλών προς τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα παίρνουν παράταση έως τέλος του 2019

Οι Ρυθμίσεις οφειλών προς τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα παίρνουν παράταση έως τέλος του 2019
Για οφειλές προς τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα δόθηκε παράταση έως 31/12/2019  με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί Ρύθμισης οφειλών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 145/30-09-2019 – Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 73/17.05.2019) .

Πιο συγκεκριμένα για τους οφειλέτες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα  ρυθμίζονται οι  οφειλές , που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29/11/2019, με την δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 100 δόσεις, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ποσοστό απαλλαγής από 100%  έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.

Για υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείτε αίτηση του οφειλέτη το αργότερο έως και τις 31/12/2019 που υποβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βριλησσίων (Δ. Βερνάρδου 23, ισόγειο, ώρες ταμείου από 8:00 έως 13:00)