Δήμος Χαλανδρίου : Από την Τρίτη  8/10 θα είναι  κλειστή η οδός Αριστοφάνους λόγω κατασκευής αγωγών ομβρίων υδάτων

Δήμος Χαλανδρίου : Από την Τρίτη 8/10 θα είναι κλειστή η οδός Αριστοφάνους λόγω κατασκευής αγωγών ομβρίων υδάτων

Κλειστή η οδός Αριστοφάνους σε όλο το πλάτος από την οδό  Παλαιολόγου έως την οδό Σωκράτους λόγω της κατασκευής αγωγών ομβρίων υδάτων επί της οδού.

Το πέρας των εργασιών αναμένεται περίπου σε τρεις εβδομάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η πρόσβαση στο 1ο Δημοτικό σχολείο θα γίνεται από την οδό Καραολή Δημητρίου

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν για το διάστημα αυτό φαίνονται στο συνημμένο ένθετο

Δήμος Χαλανδρίου : Από την Τρίτη  8/10 θα είναι  κλειστή η οδός Αριστοφάνους λόγω κατασκευής αγωγών ομβρίων υδάτων
Δήμος Χαλανδρίου : Από την Τρίτη 8/10 θα είναι κλειστή η οδός Αριστοφάνους λόγω κατασκευής αγωγών ομβρίων υδάτων