Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΟΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Την ομάδα αντιδημάρχων και εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων που απαρτίζουν το σχήμα της διοίκησης του Δήμου στην έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου, όρισε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος.

«Πατώντας στις γερές βάσεις που θέσαμε στην πρώτη μας θητεία, θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στο έργο που γίνεται στον Δήμο και κάνει το Ηράκλειο κάθε ημέρα καλύτερο, πόλη που αξίζει να ζεις. Τα πρόσωπα από την δημοτική μας ομάδα τα οποία ήταν μέχρι σήμερα στις θέσεις ευθύνης, αλλά και εκείνα που αναλαμβάνουν σήμερα, έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους ως γνήσιοι υπηρέτες της πόλης και της πολιτικής μας για ένα ακόμα πιο ανθρώπινο Ηράκλειο, λαμβάνοντας ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τους δημότες στις εκλογές του Μαΐου.

Όμως στην διαρκή αυτή προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς, όχι μόνο από την διοίκηση, αλλά από όλο το δημοτικό συμβούλιο. Η εποχή απαιτεί σύνεση και συναίνεση και όλοι πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων», σχολιάζει ο Νίκος Μπάμπαλος.

Οι αντιδήμαρχοι

Στις πέντε θέσεις των αντιδημάρχων ορίζονται οι:

Δέσποινα Αϊβατζίδου – Ποριώτου, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας.

Δημήτρης Δημητρόπουλος, αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Κωνσταντίνα Γεωργοπούλου, αντιδήμαρχος Διοίκησης.

Μάνος Βαβουράκης, αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Μανώλης Κουτσογιαννάκης, αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού.

Πρόεδροι στις Επιτροπές του Δήμου ορίζονται οι αντιδήμαρχοι:

Ο Δημήτρης Δημητρόπουλος πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Μάνος Βαβουράκης πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι

Ειδικές θέσεις, ως εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, αναλαμβάνουν οι:

Μαίρη Ιγγλέση την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου στον Τομέα Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

 

Ηλίας Μοσχονάς, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, στον Τομέα Υποδομών και Τεχνικών Έργων.

Νίκος Μπαρμπούνης, τον συντονισμό και την εποπτεία των Ειδικών Συνεργείων

Γιώργος Οικονομίδης, την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), καθώς και τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη των Δημοτικών Ιατρείων

Δημήτρης Τσεκούρας, την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.