Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βριλησσίων

Ο καθιερωμένος αγιασμός στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βριλησσίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/09/2019 και το πρόγραμμα έχει ως εξής:

 Νηπιαγωγεία

1Ο     08:30 π. μ.

2Ο     09:30 π. μ.

3Ο     09:15 π. μ.

4Ο     09:30 π. μ.

5Ο     08:45 π. μ.

6Ο     09:20 π .μ.

7Ο     09:30 π. μ.

 Δημοτικά

1Ο      08:30 π. μ.

2Ο      09:00 π. μ.

3Ο      08:45 π. μ.

4Ο      09:15 π. μ.

5Ο      09:00 π .μ.

6Ο      09:00 π .μ.

 Γυμνάσια

1Ο      08:15 π. μ.

2Ο      09:30 π. μ.

3Ο       08:30 π. μ.

 Λύκεια

1Ο      09:00 π .μ.

2Ο      08:30 π .μ.