Πρόγραμμα αγιασμών των σχολείων του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου ξεκινά η νέα σχολική σεζόν και ο Δήμος  Αγίας Παρασκευής όπως κάθε χρόνο ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγιασμών σε όλα τα σχολεία του Δήμου.

ΑΓΙΑΣΜΟI ΤΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1ο Νηπιαγωγείο               9.00 Π.Μ.

2ο Νηπιαγωγείο               9.30 Π.Μ.

3ο Νηπιαγωγείο               8.30 Π.Μ.

4ο Νηπιαγωγείο               8.30 Π.Μ.

5ο Νηπιαγωγείο               8.30 Π.Μ.

6ο Νηπιαγωγείο               9.00 Π.Μ.

7ο Νηπιαγωγείο               9.00 Π.Μ.

8ο Νηπιαγωγείο               9.00 Π.Μ.

9ο Νηπιαγωγείο               10.00 Π.Μ.

10ο Νηπιαγωγείο            9.30 Π.Μ.

11ο Νηπιαγωγείο            8.30 Π.Μ.

12ο Νηπιαγωγείο            10.00 Π.Μ.

13ο Νηπιαγωγείο            9.00 Π.Μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1ο Δημοτικό       9.00 Π.Μ.

2ο Δημοτικό       8.30 Π.Μ.

3ο Δημοτικό      8.30 Π.Μ.

4ο Δημοτικό       8.30 Π.Μ.

5ο Δημοτικό       8.30 Π.Μ.

6ο Δημοτικό       9.30 Π.Μ.

7ο Δημοτικό       9.15 Π.Μ.

8ο Δημοτικό       10.20 Π.Μ.

9ο Δημοτικό       9.00 Π.Μ.

11ο Δημοτικό    8.30 Π.Μ.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ          

1ο Γυμνάσιο       11.00 Π.Μ.

2ο Γυμνάσιο       8.30 Π.Μ.

3ο Γυμνάσιο       9.00 Π.Μ.

4ο Γυμνάσιο       9.45 Π.Μ.

5ο Γυμνάσιο       10.30 Π.Μ.

 

Ειδικό Επαγγελμ.             10.00 Π.Μ.

 ΛΥΚΕΙΑ               

1ο Λύκειο            9.00 Π.Μ.

2ο Λύκειο            9.00 Π.Μ.

3ο Λύκειο            9.30 Π.Μ.

4ο Λύκειο            10.00 Π.Μ.

Κωφών & Βαρήκοων    10.00 Π.Μ.

 

1ο ΕΠΑΛ               11.00 Π.Μ.

2ο ΕΠΑΛ               11.00 Π.Μ.