Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού

Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού εξέλεξε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, για την πρώτη θητεία από 01-09-2019 έως 06-11-2021, εξελέγησαν:

Νικόλαος Κουκής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Βασιλική Ρετσινιά – Γιαννακοπούλου – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Πολύδωρας – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου