Παπάγου – Χολαργού : Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Ορκίστηκαν χθες, Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου με την υπ. αριθ. 1924/2019 απόφαση του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλου, οι νέοι Αντιδήμαρχοι Παπάγου – Χολαργού, η θητεία των οποίων διαρκεί από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι εξής Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Μαρία Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού

Δημήτρης Οικονόμου,  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου

Βασίλης Σιαμάνης,  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού

Μιχάλης Τράκας,  Αντιδήμαρχος Τεχνικών  ‘Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας

Άννα–Μαρία Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχος  Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη