Αιτήσεις επανεγγραφής για τους Παιδικους Σταθμούς έως 30/8/2019

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.πρωτ. 127860/Δ1/13-8-19 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης, Διεύθυνσης σπουδών, προγραμμάτων & οργάνωσης π.ε. τμήμα β’ – μαθητικής μέριμνας & σχολικής ζωής, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κηφισιάς εξαιρέθηκε από την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το έτος 2019 – 2020 και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ΄ της παρ.3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

Συνεπώς ,όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αίτηση επανεγγραφής για τα παιδιά τους, που έχουν γεννηθεί το 2015, στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις επανεγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως 30/8/2019 στο Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής Δ.Ε Κηφισιάς Δ/νση: Εμμ.Μπενάκη 3, για αιτήσεις με πρώτη επιλογή σταθμό της Δ.Ε Κηφισιάς και στο Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής Δ.Ε Νέας Ερυθραίας Δ/νση: Νικ.Πλαστήρα 14, για αιτήσεις που έχουν πρώτη επιλογή σταθμό της Δ.Ε Νέας Ερυθραίας, από τις 9.00 έως τις 14.00.

Τα έγγραφα των αιτήσεων διατίθενται από τα γραφεία των παιδικών σταθμών και την ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς.

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ