Θεόδωρος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Αμαρουσίου:  Σαν δημοτική αρχή θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση να αποφύγουμε καταστάσεις πανικού σε περίπτωση σεισμού.

Χρήσιμες συμβουλές για όλους μας, ώστε να αποφύγουμε καταστάσεις πανικού σε περίπτωση σεισμού. Σαν δημοτική αρχή, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση, στην πρόληψη, στην πρακτική εκπαίδευση ειδικά των μικρών παιδιών, στην καλή οργάνωση της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας και στην ενδυνάμωση και στήριξη δράσεων εθελοντισμού της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να έχουμε πλήρη ετοιμότητα μηχανισμού κι αντιμετώπισης σε οποιοδήποτε πρόβλημα φυσικής καταστροφής στο Μαρούσι ή στην ευρύτερη περιοχή μας.