Σε ανακαινισμένη αίθουσα από τον Σεπτέμβριο οι διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Κηφισιάς

Σε ανακαινισμένη αίθουσα θα πραγματοποιούνται από τον Σεπτέμβριο οι διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Κηφισιάς στην Έπαυλη «Δροσίνη», (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ & Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ).

Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Κηφισιάς «Δ. Βικέλας» προχώρησε σε σημαντικές εργασίες. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν ηλεκτρολογικές εργασίες (αλλαγή πίνακα, νέα φωτιστικά σώματα), αλλαγή εξωτερικής πόρτας, ελαιοχρωματισμοί της αίθουσας και των κουφωμάτων ενώ τοποθετήθηκε και καινούργιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός (καρέκλες κ.α).

Οι βελτιώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δήμου.