Ξεκίνησε το Αντιπλημμυρικό Έργο για την κατασκευή των τεσσάρων (4) γεφυριδίων στη Δ.Κ. Πεντέλης.

Ο  εργολάβος έχει  εγκατασταθεί  και έχει ξεκινήσει  το αντιπλημμυρικό έργο στο Δήμο Πεντέλης από  την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 για την κατασκευή των τεσσάρων (4) γεφυριδίων στη Δ.Κ. Πεντέλης (2 στο Κοιμητήριο Πεντέλης και 2 στη Νταού Πεντέλη).

Έργο που πραγματοποιείται μετά από 10ετή περίπου αγώνα γραφειοκρατίας που δείχνει και τη λειτουργία του κράτους μας διαχρονικά.

 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων