Στην οδό Τατοΐου βρίσκεται πλέον η Πολεοδομία Κηφισιάς

Η  Πολεοδομία του Δήμου Κηφισιάς μεταφέρθηκε από το Δημαρχείο Κηφισιάς, στην οδό Τατοίου αρ 102 (2ος όροφος).

Συγκεκριμένα στο νέο κτήριο λειτουργούν οι υπηρεσίες:

Α) Τμήμα Αδειών Δόμησης

Γραφείο: Τοπογραφικό

Γραμματειακή Υποστήριξη

Β) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Γραφείο: Αρχείο

Γ) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών