Ανακοίνωση από τμήμα των Καπή για την επταήμερη εκδρομή

Το τμήμα των Καπή ανακοινώνει ότι λόγω αυξημένου αριθμού συμμετεχόντων στις προεγγραφές για το επταήμερο θα προηγηθούν τα μέλη με τα χαμηλότερα εισοδήματα όπως ισχύει για όλους τους τομείς Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.