Δήμος Ηρακλείου

 

Ενημέρωση:       Ενσωμάτωση:

27-05 10:26         73/80   91,25 %

Υποψήφιος                                                                                                                               %        Εδρες

ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                           44,57     15

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ     16,74     5

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 13,92     5

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΠΥΡΑΝΤΩΝΗ                                                   9,20      3

ΤΖΙΒΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ                                                                             7,95        3

ΖΑΧΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ                                                                            6,07          2

ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ                                                                1,55