Δήμος Βριλησσίων

 

Ενημέρωση:       Ενσωμάτωση:

27-05 09:23         45/48   93,75 %

Υποψήφιος                                                                                                                  %             Εδρες

ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΞΕΝΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ               29,45     10

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Βασιλείου                                                      27,04         9

ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ                                                    25,95        9

ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                                  8,44          3

ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ                                                                                  3,91          1

ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ                                           3,78          1

ΗΛΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΒΑΓΓΕΛΗ                                                                                    1,44