Νέο σάρωθρο απέκτησε ο Δήμος Χαλανδρίου

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβάλλοντος παρέλαβε σήμερα το τρίτο καινούργιο σάρωθρο,  στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε λίγες ημέρες, μόλις παραληφθούν οι πινακίδες, το νέα σάρωθρο θα τεθεί στη διάθεση της Υπηρεσίας. Έτσι, μαζί με τα άλλα τέσσερα υπάρχοντα σάρωθρα θα καλύπτονται οι ανάγκες όλων των περιοχών της πόλης.