Παρέμβαση Χιωτάκη για τον χωροταξικό σχεδιασμό των Δήμων

Παρέμβαση του κ. Χιωτάκη  κατά την σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας με αρμοδιότητα των  Δήμων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια θα εκπονηθούν από τους Δήμους μετά την σχετική  απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και θα χρηματοδοτηθούν,  σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του υπ. κ Σταθάκη , με τη δανειοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Την παρακολούθηση, εποπτεία και υλοποίηση των διαγωνισμών και των έργων θα αναλάβει το Πράσινο Ταμείο .

Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, συγκριτικά με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, εξασφαλίζουν επικαιροποίηση των πολεοδομικών μελετών, τον προσδιορισμό όλων των χρήσεων γης (αγροτικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, τουριστικές κ.ά.) και, βέβαια, διασφαλίζουν την προστασία όλων των προστατευόμενων περιοχών (περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές κ.ά.).

                                Στην παρέμβαση του ο κ Χιωτάκης  δήλωσε μεταξύ άλλων .

«Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θεωρεί κατ αρχήν θετικό το γεγονός ότι διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των Δήμων για την εκπόνηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. Για να μπορέσουν όμως οι Δήμοι να εκπονήσουν τα Τοπικά Χωρικά Σχέδιά τους, θα πρέπει το ΥΠΕΝ να επισπεύσει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του σχετικού πλαισίου για την εκπόνησή τους.

Επίσης για να μπορέσουν να εκπονηθούν σωστά Τοπικά Χωρικά Σχέδια θα πρέπει να ολοκληρωθεί το νέο Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό και να εγκριθούν οι αναθεωρήσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων για το σύνολο των Περιφερειών» Σημειώνεται ότι  μέχρι σήμερα υπάρχει το αναθεωρημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο για την Αττική και 5 μόνο Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια επί του συνόλου των 13 Περιφερειών της χώρας.

Πηγή :voreini.gr