Ξένος Μανιατογιάννης :  Οι Σχολικές Επιτροπές, ως ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα, αποτέλεσαν το βασικό κλειδί για την εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία μας σήμερα

Οι Σχολικές Επιτροπές, ως ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα, αποτέλεσαν το βασικό κλειδί για την εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία μας σήμερα. Η πληθώρα των κατασκευαστικών εργασιών που υλοποιήθηκαν δημιούργησαν τις συνθήκες για ένα αξιοπρεπές, λειτουργικό και προπάντων ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας.

Οι Σχολικές Επιτροπές, ως ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα, αποτέλεσαν το βασικό κλειδί για την εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία μας σήμερα. Η πληθώρα των κατασκευαστικών εργασιών που υλοποιήθηκαν δημιούργησαν τις συνθήκες για ένα αξιοπρεπές, λειτουργικό και προπάντων ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας.Πετύχαμε και αξιοποιήσαμε 85% αύξηση των λειτουργικών δαπανών ανά Σχολική Επιτροπή. Επιπλέον απορροφήθηκαν 120.000 ευρώ σε έργα συντήρησης και ανακατασκευής από την Α΄ Σχολική Επιτροπή υπό την αιγίδα της προέδρου, κας Παρασκευοπούλου (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά).Ενδεικτικά αναφέρουμε:• Ελαιοχρωματισμοί • αντικατάσταση κεραμοσκεπών και επισκευές στεγών• εγκατάσταση μονάδων αερισμού και εξαερισμού• τοποθέτηση δαπέδων• επισκευή αποχετευτικών συστημάτων• ανακατασκευή τουαλετών• επισκευή και αναβάθμιση κλιματιστικών εγκαταστάσεων• προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδων και πολυοργάνων στους αύλειους χώρους • αλλαγή ορίων σχολικών μονάδων • ετήσιο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τους 8 σχολικούς τροχονόμους του Δήμου

Posted by Xenos Maniatogiannis on Monday, April 15, 2019

Πετύχαμε και αξιοποιήσαμε 85% αύξηση των λειτουργικών δαπανών ανά Σχολική Επιτροπή. Επιπλέον απορροφήθηκαν 120.000 ευρώ σε έργα συντήρησης και ανακατασκευής από την Α΄ Σχολική Επιτροπή υπό την αιγίδα της προέδρου της Κας Παρασκευοπούλου (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά).

Α' Σχολική Επιτροπή

Οι Σχολικές Επιτροπές, ως ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα, αποτέλεσαν το βασικό κλειδί για την εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία μας σήμερα. Η πληθώρα των κατασκευαστικών εργασιών που υλοποιήθηκαν δημιούργησαν τις συνθήκες για ένα αξιοπρεπές, λειτουργικό και προπάντων ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας.Πετύχαμε και αξιοποιήσαμε 85% αύξηση των λειτουργικών δαπανών ανά Σχολική Επιτροπή. Επιπλέον απορροφήθηκαν 120.000 ευρώ σε έργα συντήρησης και ανακατασκευής από την Α΄ Σχολική Επιτροπή υπό την αιγίδα της προέδρου της Κας Παρασκευοπούλου (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά).Ενδεικτικά αναφέρουμε:• Ελαιοχρωματισμοί • αντικατάσταση κεραμοσκεπών και επισκευές στεγών• εγκατάσταση μονάδων αερισμού και εξαερισμού• τοποθέτηση δαπέδων• επισκευή αποχετευτικών συστημάτων• ανακατασκευή τουαλετών• επισκευή και αναβάθμιση κλιματιστικών εγκατάστασεων• προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδων και πολυοργάνων στους αύλειους χώρους • αλλαγή ορίων σχολικών μονάδων • ετήσιο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τους 8 σχολικούς τροχονόμους του Δήμου

Posted by Ξένος Μανιατογιάννης on Sunday, April 14, 2019

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Ελαιοχρωματισμοί
  • αντικατάσταση κεραμοσκεπών και επισκευές στεγών
  • εγκατάσταση μονάδων αερισμού και εξαερισμού
  • τοποθέτηση δαπέδων
  • επισκευή αποχετευτικών συστημάτων
  • ανακατασκευή τουαλετών
  • επισκευή και αναβάθμιση κλιματιστικών εγκατάστασεων
  • προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδων και πολυοργάνων στους αύλειους χώρους
  • αλλαγή ορίων σχολικών μονάδων
  • ετήσιο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τους 8 σχολικούς τροχονόμους του Δήμου