Τα μεγαλύτερα προβλήματα ηλεκτροδότησης - Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα από την μεγάλη φωτιά

Τα μεγαλύτερα προβλήματα ηλεκτροδότησης – Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα από την μεγάλη φωτιά

Έχουν αποκοπεί οι κύριες γραμμές μεταφοράς υψηλής και μέσης τάσης του δικτύου, που ξεκινούν από το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ Τα μεγαλύτερα προβλήματα ηλεκτροδότησης εντοπίζονται σε Ψυχικό, Χαλάνδρι, Μεταμόρφωση, …

Read More