ΣΠΑΥ: Σε πλήρη λειτουργία το πρότυπο υδραυλικό σύστημα πυροπροστασίας του κεντρικού Υμηττού

ΣΠΑΥ: Σε πλήρη λειτουργία το πρότυπο υδραυλικό σύστημα πυροπροστασίας του κεντρικού Υμηττού

Σε πλήρη λειτουργία το πρότυπο υδραυλικό σύστημα πυροπροστασίας του κεντρικού Υμηττού

Σε πλήρη λειτουργία και υπό συνεχή παρακολούθηση βρίσκεται και φέτος από τον ΣΠΑΥ το πρότυπο υδραυλικό σύστημα πυροπροστασίας του κεντρικού Υμηττού από την Ηλιούπολη μέχρι και την Αργυρούπολη.

ΣΠΑΥ: Σε πλήρη λειτουργία το πρότυπο υδραυλικό σύστημα πυροπροστασίας του κεντρικού Υμηττού

Πρόκειται για ένα σύγχρονο υδραυλικό σύστημα που αποτελείται από δεξαμενές και αντλιοστάσια τα οποία παρέχουν συνεχή ροή νερού σε υδροβόλα που βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στο δάσος, πραγματοποιώντας καθημερινή διαβροχή και αποτελώντας μια επιπλέον γραμμή άμυνας.

ΣΠΑΥ: Σε πλήρη λειτουργία το πρότυπο υδραυλικό σύστημα πυροπροστασίας του κεντρικού Υμηττού

Οι δοκιμές και οι βελτιώσεις του συστήματος είναι συνεχείς καθώς η πρόληψη αποτελεί κορυφαία μας προτεραιότητα για την αντιπυρική θωράκιση του Υμηττού.

ΣΠΑΥ: Σε πλήρη λειτουργία το πρότυπο υδραυλικό σύστημα πυροπροστασίας του κεντρικού Υμηττού

ΣΠΑΥ: Σε πλήρη λειτουργία το πρότυπο υδραυλικό σύστημα πυροπροστασίας του κεντρικού Υμηττού
ΣΠΑΥ: Σε πλήρη λειτουργία το πρότυπο υδραυλικό σύστημα πυροπροστασίας του κεντρικού Υμηττού