Κηφισιά: Ξεκίνησε  η κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στην οδό Λεύκης  της Δ.Ε Νέας Ερυθραίας

Κηφισιά: Ξεκίνησε  η κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στην οδό Λεύκης  της Δ.Ε Νέας Ερυθραίας
Στην οδό Λεύκης  της Δ.Ε Νέας Ερυθραίας ξεκίνησε  η κατασκευή του αγωγού ακαθάρτων

Ξεκίνησε  η κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στην οδό Λεύκης  μήκους 58 μέτρων στην Δημοτική Ενότητα  της Νέας Ερυθραίας. Πρόκειται για ένα  σημαντικό έργο το οποίο υλοποιεί ο Δήμος σε μια περιοχή η οποία ανοικοδομείται με ταχύτατους ρυθμούς.

Κηφισιά: Ξεκίνησε  η κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στην οδό Λεύκης  της Δ.Ε Νέας Ερυθραίας

Το έργο εντάσσετε στην μεγάλη προσπάθεια του Δήμου που ως σκοπό έχει την βελτίωση  της καθημερινότητας των πολιτών.

Το έργο  αποτελεί μέρος του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ » του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην εν λόγω περιοχή, με σκοπό να εξυπηρετήσει σημαντικό τμήμα της περιοχής.

Κηφισιά: Ξεκίνησε  η κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στην οδό Λεύκης  της Δ.Ε Νέας Ερυθραίας

Κηφισιά: Ξεκίνησε  η κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στην οδό Λεύκης  της Δ.Ε Νέας Ερυθραίας
Κηφισιά: Ξεκίνησε  η κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στην οδό Λεύκης  της Δ.Ε Νέας Ερυθραίας

.