Κηφισιά: Δράση ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ερυθραιωτών (1922 – 2022) με τη καθοδήγηση του φιλολόγου Θ. Κοντάρα

Κηφισιά: Δράση ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ερυθραιωτών (1922 – 2022) με τη καθοδήγηση του φιλολόγου Θ. Κοντάρα
Δράση ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ερυθραιωτών (1922 – 2022) με τη καθοδήγηση του φιλολόγου Θ. Κοντάρα

Κηφισιά: Δράση ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ερυθραιωτών (1922 – 2022) με τη καθοδήγηση του φιλολόγου Θ. Κοντάρα

Το πρόγραμμα της δράσης περιελάμβανε αρχικά ενημερωτική ομιλία στο ΚΕΜΜΕ  του φιλολόγου Θ. Κοντάρα και κατόπιν μια υπέροχη όσο και εποικοδομητική περιήγηση στα προσφυγικά σπίτια με παράλληλη ιστορική και πολιτιστική ανάλυση της κληρονομιάς των Ερυθραιωτών.

Κηφισιά: Δράση ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ερυθραιωτών (1922 – 2022) με τη καθοδήγηση του φιλολόγου Θ. Κοντάρα

Ο Δήμος δεσμεύτηκε να επαναλάβει την δράση κατά την  διάρκεια του 2022, ως  μέρος των εκδηλώσεων μνήμης των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Κηφισιά: Δράση ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ερυθραιωτών (1922 – 2022) με τη καθοδήγηση του φιλολόγου Θ. Κοντάρα
Κηφισιά: Δράση ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ερυθραιωτών (1922 – 2022) με τη καθοδήγηση του φιλολόγου Θ. Κοντάρα