Πεντέλη: 25 καφάσια ψάρια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πεντέλης προσέφερε η  Δημ. Τ. Ο Νέας Δημοκρατίας Πεντέλης

Πεντέλη: 25 καφάσια ψάρια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πεντέλης προσέφερε η  Δημ. Τ. Ο Νέας Δημοκρατίας Πεντέλης
25 καφάσια ψάρια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πεντέλης προσέφερε Δημ. Τ. Ο Νέας Δημοκρατίας Πεντέλης

Πεντέλη: 25 καφάσια ψάρια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πεντέλης προσέφερε η  Δημ. Τ. Ο Νέας Δημοκρατίας Πεντέλης

Σήμερα το πρωί η Πρόεδρος της Δημ. Τ. Ο Νέας Δημοκρατίας Πεντέλης Φωτεινή Μαρκαντώνη παρέδωσε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 25 καφάσια ψάρια προσφορά όπως τόνισε σε ευπαθείς ομάδες της πόλης και στους Εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας.

Πεντέλη: 25 καφάσια ψάρια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πεντέλης προσέφερε η  Δημ. Τ. Ο Νέας Δημοκρατίας Πεντέλης
Πεντέλη: 25 καφάσια ψάρια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πεντέλης προσέφερε η  Δημ. Τ. Ο Νέας Δημοκρατίας Πεντέλης