ΣΠΑΥ:  Το σύστημα παρακολούθηση της στάθμης του νερού των δεξαμενών, επεκτείνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς

ΣΠΑΥ:  Το σύστημα παρακολούθηση της στάθμης του νερού των δεξαμενών, επεκτείνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς
Το πρότυπο σύστημα του ΣΠΑΥ για την παρακολούθηση της στάθμης του νερού των δεξαμενών, επεκτείνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς.

ΣΠΑΥ:  Το σύστημα παρακολούθηση της στάθμης του νερού των δεξαμενών, επεκτείνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς

Το σύστημα είναι ήδη ενεργό σε περισσότερες από 100 υδατοδεξαμενές του βουνού, ενώ οι εργασίες τοποθέτησης και ενεργοποίησης των σύγχρονων συστημάτων συνεχίζονται ασταμάτητα.

ΣΠΑΥ:  Το σύστημα παρακολούθηση της στάθμης του νερού των δεξαμενών, επεκτείνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς

Με το καινοτόμο αυτό σύστημα τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των 11 Δήμων γύρω από τον Υμηττό καθώς και όλες οι Εθελοντικές Ομάδες έχουν καθημερινή εικόνα της κατάστασης των δεξαμενών που βρίσκονται στον τομέα τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

ΣΠΑΥ:  Το σύστημα παρακολούθηση της στάθμης του νερού των δεξαμενών, επεκτείνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς

Ο “Smart” Υμηττός βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο του ΣΠΑΥ.