Πεντέλη: Ο Σύλλογος Γονέων Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων παρέδωσε σήμερα στα πρωτάκια του σχολειού 51 Τετράδια Πρώτης Γραφής

Πεντέλη: Ο Σύλλογος Γονέων Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων παρέδωσε σήμερα στα πρωτάκια του σχολειού 51 Τετράδια Πρώτης Γραφής

Ο Σύλλογος Γονέων Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων ένας από τους ενεργητικότερους συλλόγους στο Δήμο παρέδωσε σήμερα, στις δασκάλες της Πρώτης Τάξης 51 Τετράδια Πρώτης Γραφής προκειμένου να τα μοιραστούν στους μικρούς μας μαθητές.