Ηράκλειο Αττικής : Ξεκινάνε από σήμερα οι αιτήσεις του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, περιφέρειες και λοιπούς φορείς, 8μηνης διάρκειας

Ηράκλειο Αττικής : Ξεκινάν από σήμερα οι αιτήσεις του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, περιφέρειες και λοιπούς φορείς, 8μηνης διάρκειας

Ξεκινάνε από σήμερα οι αιτήσεις του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, περιφέρειες και λοιπούς φορείς, 8μηνης διάρκειας. Το πρόγραμμα θα απασχολήσει 36.500 άτομα ενώ για τον  Δήμο Ηρακλείου Αττικής έχουν εγκριθεί τα 109 σε διάφορες ειδικότητες.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος δήλωσε :

«Ξεκινάν από σήμερα οι αιτήσεις του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, περιφέρειες και λοιπούς φορείς, 8μηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης για μακροχρόνια άνεργους. Το πρόγραμμα θα απασχολήσει 36.500 άτομα, από τους οποίους για τον Δήμο μας έχουν εγκριθεί τα 109 σε διάφορες ειδικότητες».