Για την χρηματοδότηση δέκα ώριμων μελετών που αφορούν αντιπλημμυρικά έργα η Περιφέρεια Αττικής διεκδικεί 12,3 εκ. ευρώ

Για την χρηματοδότηση δέκα ώριμων μελετών που αφορούν αντιπλημμυρικά έργα η Περιφέρεια Αττικής διεκδικεί 12,3 εκ. ευρώ

Για την χρηματοδότηση δέκα ώριμων μελετών που αφορούν αντιπλημμυρικά έργα η Περιφέρεια Αττικής διεκδικεί 12.330.000 ευρώ μάλιστα ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, απέστειλε Επιστολή προς τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής αφορούν ώριμες μελέτες, που κρίνεται απαραίτητο να χρηματοδοτηθούν και  βασίζονται στις προτεραιότητες που δίνονται για τη νέα προγραμματική περίοδο 2012 -2027.

Η αποτελεσματική θωράκιση της Αττικής είναι ο στόχος της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας αλλά και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από πλημμυρικά φαινόμενα.

Με αφορμή το σχετικό αίτημα ο Περιφερειάρχης Αττικής επισημαίνει τα εξής:

Τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε καθημερινά για να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών από φυσικές καταστροφές. Αιχμή της πολιτικής και του στρατηγικού μας σχεδιασμού αποτελεί η πρόληψη.

Με δεδομένη τη σημασία ενίσχυσης των αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική, καταθέσαμε πρόταση χρηματοδότησης για έργα σε όλο το λεκανοπέδιο τα οποία θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στα επτά μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν στην Αττική με πόρους που έχουν ήδη  εξασφαλιστεί μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Με πράξεις και όχι με λόγια αποδεικνύουμε ότι στο επίκεντρο της πολιτικής μας είναι ο πολίτης και η ασφάλεια του.

Οι  10 μελέτες που ζητά η Περιφέρεια Αττικής να χρηματοδοτηθούν αφορούν:

Μελέτη Τοπικών Διευθετήσεων του Ποταμού Ασωπού στις περιοχές Ωρωπού και Συκάμινου

Μελέτη οριοθέτησης και Τοπικών Διευθετήσεων του ρέματος Φασιδέρι και κλάδου αυτού από την Δ.Ε. Κρυονερίου έως την οδό Αγ. Αθανασίου (Κατάντη της Bic)

Οριστική μελέτη διευθέτησης ρέματος Ροδόπολης (από τη Λ. Σταμάτας – Αμυγδαλέζα)

Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών Νότιας Αττικής

Διερεύνηση αναγκαιότητας και ανεύρεση θέσεων ανάσχεσης πλημμύρας στην ορεινή λεκάνη του χειμάρρου Σαρανταποτάμου. Οριοθέτηση και έργα διευθέτησης.

Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης ρέματος Γιακουμή και ρέματος Λούτσας Δυτικού Τομέα Θριάσιου Πεδίου.

Οριοθέτηση και έργα διευθέτησης ρέματος Καμάρας – Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Μεγαρέων

Αντιπλημμυρικά έργα και δίκτυα Ν. Αττικής (Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι)

Διευθέτηση τμήματος χειμάρρου Αγίας Παρασκευής

Μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Ν. Περάμου