«Σε 48ωρη επιφυλακή το συνεργείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου»

Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:

Μετά από οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το συνεργείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου έχει τεθεί σε 48ωρη επιφυλακή.

Σε περίπτωση ανάγκης οι κάτοικοι του Δήμου μπορούν να απευθύνονται στον επόπτη Πολιτικής Προστασίας στο τηλέφωνο 6979229618.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λυκόβρυση – Πεύκη, 19 Ιουλίου 2019